Haber

Uyanış Zamanı: Eşitlik ve Özgürlük

Her büyük kaos, yas, felaket, savaş sonrası toprak, insan, yapı, sistem için yeniden uyanma zamanı gelir. bu sefer senin için toplu yasDönem devam ederken, bundan çıkış yollarından birinden bahsetmek istiyorum,

Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Erdemli Güçlenmesinin yeni birlik ve yeni insan için neden büyük bir kaldıraç yaratacağını açıklayacağım.

Daha önceki yazılarımı takip ettiyseniz Anadolu’da başlayacak bir kadın uyanışını aktarmış ve insanlığa faydalarını anlatmıştım.

Odaklandığım alanın prestiji ile niyetim, insan sağlığı, yeryüzünün canlılığı ve yenilenmesi, dünyevi yapılarımızın olgunlaşması, sosyal ve aile yapılarının geleceği, sadece birkaç kişinin ihtiyaçlarına hizmet edebilmesidir. ama bütünün yararı ve kolektif ruhsal evrimimiz, bunların hepsi toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumun her yerinde kadınların erdemli bir şekilde güçlendirilmesidir.

Hilary Hart’ın dediği gibi: ‘Kadının manevi gücü, bu dengesiz dünyada eksik bir parçadır…..’

Bunun anlamını bu sefer 3 maddede sizlere aktarmaya çalışacağım.

1. Zıtların varlığı ve birliği

Aslında evren ve dünyadan genele özele, büyük resimden küçük resme kadar her şey çelişkiler ve aksilikler içinde şekillenmiştir. Yani ölüm var, yaşamak ve yaşamak var, acı var, büyük acılar yaşadık, zevk var, iyilik var, kötü de var, karanlıkta ve aydınlıkta, bazı açılardan yeteri kadar var.. Neden bu kadar çok kötülük olduğunu sorguluyoruz? Zıtların birliği için sanki zıt taraflar tam olarak var mıdır? Peki kötülük kadar güzellik de var mı?

Çünkü zıtlıklar sabit bir biçimde varsa, akıl ve kalp (sağ ve sol beyin) birbirini kontrol eder, böylece bir TUTARLILIK elde edilir. Aslında tüm yaratılış bu iki karşıtlıktan oluşur. Erkeğin aktif spermi kadının durağan yumurtasıyla buluşabildiği için.

“Nefsine hakim olamayanlar için hikmet yoktur. Zihnini kontrol etmesini bilmeyen insan özgür olamaz. Özgür olmayan bir insan nasıl keyifli olabilir? “-Bhagavad Gita-

Yani zıtlıklar kontrolü getirir. İstikrar getirir. Hatta memnuniyet ve refah getirir. Denetimin olmadığı yerde çarpıtma, cehalet ve kötü yargı devam eder.

Hayatta her şey nedensellik üzerine kuruluysa, bugün dünyanın birçok yerinde çelişkilerin olmadığı ortamlarda sonuçları yaşıyoruz demektir. Zıtlıkların istikrarla var olabileceği ortamlarda medeniyetlerin nasıl var olabileceğini hepimiz görüyoruz.

İşte kritik nokta da tam olarak burası: CONTRAST olmalı. Ve sürdürülebilir bir biçimde var olmalı! Ancak cinsiyetlerin tarihsel ve sosyolojik evrimine bakarsak, (Beni tanıyanlar bilir, ders anlatır gibi saatlerce anlatırım) Anaerkil toplumlardan ataerkil toplumlara geçişte var olan zıtlıklar birliği ortadan kalktı. Çünkü çelişkilerin varlığı ortadan kalkmıştır. Yani bir tür cinsiyet monarşisinden bahsediyoruz. Tüm çabalara rağmen özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra modern dünyada ERKEK EKONOMİSİ, ERKEK DAVRANIŞLARI ve DOĞAL SEÇİMLER’in hala hakim olduğu hayatımızda KADIN EKONOMİSİ, KADIN Erdemleri ve KADIN Gücü hakkında ne kadar konuşabiliriz? Bu nedenle KARŞIT dediğimiz şey bugün cinsiyetler ve onların yaratılışları dünyasında yoktur. Mevcut ortamların nasıl yükseldiğini ve güçlendiğini de görüyoruz.

WEF (Dünya Ekonomik Forumu) Gender Gap raporuna göre ekonomik, sosyal, sağlık ve eğitim alanlarında 132 yıllık fark var. Başka bir deyişle, dünyada çelişkinin varlığı yoktur. Ancak bu farkın az olduğu Avrupa ülkelerine baktığımızda refah düzeyinin yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Onlar da afetlerden çıkmışlardır. Ayrıca yıllarca süren ve milyonlarca can kaybıyla sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’nı da yaşadılar. Çelişkilerin varlığını ve bütünlüğünü sosyo-kültürel, ekonomik, güvenlik ve sosyal tatmin ile yaşamaları için neyi doğru yaptılar?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 3. ve 5. Maddelerinde hedeflenen, iyi bir yaşam ve toplumsal cinsiyet istikrarı için eşit fırsatlarla var olmaya devam eden nesiller yaratmaları olabilir mi?

Her şey tarihte kendini gösterir. SADECE TEKRAR ETMESİNE İZİN VERMELİYİZ!

Tarihteki tüm zaferlerde, YENİDEN DOĞMAK’ın kaynağı, inşacılık ve yıkıcılıkla bir araya gelir. Ancak bu şekilde galip gelir. Bu nedenle eril ve dişil yetkinlikler tüm başkan ve yönetimlerde belirgindir.

Girit’teki Minos Uygarlığına Bakın (Girit, Hint-Avrupa göçlerinden yani ataerkil hareketlerden etkilenen son uygarlıktır) Elinde çift taraflı baltayla orduları, toplumları yönettiğini görüyorsunuz. Malesef eril düzen, toplumlardaki dişil varoluşu edilgen kıldığı için, bu güçlü kadınların birçoğu ne yazık ki tarihin sayfalarına kapandı. Şimdi o sayfalardan çıkıyor, yeniden güçleniyor…

2. Eril sistem ne getirdi ve ne aldı? Hangi sonuçları yaşıyoruz?

Maskülen düzenin getirdiği en kıymetli şey TEHDİT’in hakimiyetidir. Sevgi ve şefkatin gücü bastırılır.

Extreme Maskulinity’nin getirdiği en değerli davranış kalıpları: Baskı, Bireyselcilik, Çıkarcılık, Materyalizm, Ayrımcılık, Şiddet, Doymak bilmezlik, Çok Zevk odaklı tutum ve davranışlar, kısacası TOPLUMSAL ZEHİRLENME… (Onedio’daki yazılarımda ve YENİ KADIN KİTABI’mda sizlere ilettiğim gibi.)

Aslında, duyduğunuz bu davranışların hepsi Terör temelli davranışlardır. Tüm bu eğilimler erkek vücut formunda kendini gösterirken, kadın vücut formunda erkeksileşme eğilimi gösteren kadınlarda da görülmektedir.

Sonuç oldukça vahim: zihinsel ve fiziksel olarak stabil olmayan hasta erkek ve kadın bedenleri.

Bu ne anlama gelir? Dünyayı koruyan, besleyen, doğayı, doğayı ve canlıları sadece tüketen değil, yaratan kararlardan uzak durmak demektir. Kararsız bağlantılar anlamına gelir. Erkek ve kadın vücudunda da ruhsal sorunlar olduğu anlamına gelir.

Yani özü şudur: Eril düzen, doğanın doğasıyla oynadığı gibi, insan doğasını da özgünlüğünden ve sağlığından uzaklaştırmıştır!

Dünya coğrafyasında Çatalhöyük’te gördüğünüz, doğurganlığı ve merhameti simgeleyen, iki aslanın koruduğu tahtta oturan kadın nerede? Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bugün dünyada en yüksek İNFERTİLİTE ve DOĞURGANLIK sorunlarının başta Türkiye olmak üzere Peru ve Fas’ta yaşandığını biliyor muydunuz?

Nereden ? Çünkü her şeyin birbirine bağlı olduğunu unuttuk!

Sebep-sonuç bağı veya etki-tepki maddesine göre her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bu, kadın bedeninin ve bilgeliğin temel unsurudur. Yaratılış, kadın bedeninin karşılıklı bağımlılığı yoluyla gerçekleşir. Çünkü kadın vücut formunda vajina, rahim, yumurtalıklar ve göğüsler vücutta doğal bir bağlantı halindedir. Bir bebeğin oluşumunu ve doğduğunda beslenme potansiyelini düşünün.

Peki ya ataerkil sanrılardan kaynaklanan kadın vücut şekli?

Her şeyden önce kadın manevi bir esaret içindedir. Gerçekten ÜCRETSİZ değil. Erkeksi davranış kalıplarının ortasında sadece VAR olmaya çalışıyor.

DELOITTE’nin araştırmasına bakıyoruz, en özgür olduğunu söyleyen kadın bile MİKRO-FLOITS’e tabi. Sözleri kesilir, rezil olurlar. Bunun oranı rapora göre küçümsenemeyecek kadar yüksek… %59.

İşimiz çok arkadaş. Gidecek çok yolumuz var. Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi bu yol uzun soluklu, çok katmanlı bir yol…

3. Hanımların maneviyatlarını içten dışa kabul etmeleri gerekiyor!

ANADOLU’DAN BAŞLAYAN BİR KADIN UYANIŞI DİYORUM . Bunun nedeni, bu potansiyel gücün var olmasıdır.

Bu uyanışın sebebi muhtemelen Anadolu’nun kaybedilmesidir. Toprak Ana yaralandı ve şimdi muhtemelen herkesi GÖREV’e çağırıyor. Ya bu görevlerin ortasında bir seçim yaparsınız ya da kurban psikolojisi ile devam edersiniz. Seçim senin.

Yeni İNSAN’ın yaratılmasında dişil erdemlerin varlığının eril erdemlerin yanında olması değerli olacaktır.

Kadınsı erdemler olan süreç odaklı, bütüncül, duyarlı, empati, şefkat, barış ve düzen bu tür acılar çekilirken ne yazık ki yükselecektir. Çünkü herkesin buna ihtiyacı var. Genç, yaşlı, çocuklar.

Rahim Gücü; Şefkatle alan, yaratan ve büyüten, göğüs ve kalp gücüyle besleyen ve büyütendir. Dişil gücün temeli budur. YENİ KADIN Kitabında tarihsel, sosyolojik ve pratik tüm yönleriyle aktivasyonunu aktardım.

Öz-şefkat ve şefkatin hepimizi ışığa götüreceğine inanıyorum. Bu açıdan bakıldığında kadın vücudunun iyileşeceğini ve tekrar iyileşeceğini düşünüyorum.

Bu sayede TEKRAR DOĞUMLARA vesile olacağımızı düşünüyorum. Kadim bilgeliklerden öğrendiklerimizi günümüzün kural ve gereksinimlerine uyarlayarak, yeniyi birlikte inşa ederek.

İnsanlığın ideolojisi, toplumsal yapı, RİTÜELLER, RUTİNLER, doğal kaynaklarla şifa, meditasyon gibi eski araçları ele alarak maneviyatımızla özümüzdeki gerçeğe ulaşmamız gerekir.

Tüm uygulamalar sizler için Goddess uygulamasında. Yarın akşam bizimle bir grup meditasyonuna katılmak isterseniz. (21 Şubat akşamı saat 22:00’de)Aşağıda bıraktığım link ile ücretsiz canlı meditasyona katılabilirsiniz.

Bulut HD Görüntülü Toplantımıza Katılın

Kendine ve Tümüne Şifa anlatımı ve özel meditasyonda Kutsal Dişil’in Şefkati ile buluşalım.

LinktreeInstagram

kirikhanajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort